perjantai 24. joulukuuta 2010

torstai 23. joulukuuta 2010

keskiviikko 22. joulukuuta 2010

tiistai 21. joulukuuta 2010

maanantai 20. joulukuuta 2010

sunnuntai 19. joulukuuta 2010

lauantai 18. joulukuuta 2010

perjantai 17. joulukuuta 2010

torstai 16. joulukuuta 2010

Tiistain 21.12. kyyditysjärjestelyt

TIISTAI 21.12.2010

Syyslukukausi päättyy tiistaina 21.12.2010.
Koulupäivä alkaa kaikilta klo 8.30.
Aamukyydit toimivat normaalisti vuorolinja-autoilla.
Jaamme todistukset ja joululomalle lähdemme n. klo 8.45.
Paluukyydit ajaa Veijo Hämäläinen, ensin Tupalan suunta ja sen jälkeen Vehmaskylän suunta.


KEVÄTLUKUKAUSI 2011

Kevätlukukausi alkaa keskiviikkona 5.1.2011 normaalin työjärjestyksen mukaisesti.


                  Koulumme henkilökunta toivottaa teille kaikille

                              RAUHALLISTA JOULUA
                                                JA
                   ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2011!

Joulukalenteri 16.12.

keskiviikko 15. joulukuuta 2010

tiistai 14. joulukuuta 2010

maanantai 13. joulukuuta 2010

sunnuntai 12. joulukuuta 2010

lauantai 11. joulukuuta 2010

Rämälän koulun joulujuhla 14.12.2010

TERVETULOA Rämälän koulun joulujuhlaan tiistaina 14.12.2010!
Aloitamme illan glögitarjoilulla klo 17.30.
Varsinainen joulujuhla alkaa klo 18.00.

Rauhallista joulunaikaa!                           


Kirsi-Marja

Joulukalenteri 11.12.

perjantai 10. joulukuuta 2010

torstai 9. joulukuuta 2010

keskiviikko 8. joulukuuta 2010

tiistai 7. joulukuuta 2010

PISA -tutkimus

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos tiedottaa
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote
7.12.2010

SUOMI JÄLLEEN PISA-TUTKIMUKSEN KÄRKEÄ

Suomalaisnuorten lukutaito, matematiikan osaaminen sekä
luonnontieteiden osaaminen on PISA 2009 -tutkimuksen mukaan jälleen
huipputasoa.


Päätutkimusalueena olleessa lukutaidossa suomalaisoppilaiden keskiarvo
oli kolmanneksi paras OECD:n ulkopuolisen Shanghain sekä Korean jälkeen.
Matematiikan osaamisessa Suomen keskiarvotulos oli OECD-maista toiseksi
paras ja kaikista osallistujista kuudenneksi paras. Suomen edelle
sijoittuivat Shanghai, Singapore, Hongkong, Korea ja Taiwan.
Luonnontieteiden osaamisessa suomalaisnuorten tulos oli Shanghain
jälkeen toiseksi paras.


SUOMALAISNUORTEN LUKUTAITO ON HIEMAN HEIKENTYNYT, TASO SILTI
OECD-MAIDEN KÄRKEÄ

Lukutaidon kansalliset keskiarvot osoittavat, että suomalaisnuorten
lukutaito on edelleen OECD-maiden kärkitasoa. Vuoden 2000 arviointiin
verrattuna (jolloin lukutaito oli edellisen kerran tutkimuksen pääalue),
on lukutaidon pistemäärä kuitenkin hieman heikentynyt. Suoritustasoltaan
heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt 7 prosentista 8 prosenttiin ja
erinomaisten lukijoiden määrä vähentynyt 18 prosentista 15 prosenttiin.
Erinomaisia lukijoita oli Suomessa edelleen selvästi enemmän kuin
OECD-maissa keskimäärin.


LUKUTAIDON OSA-ALUEIDEN HALLINNASSA EROJA

Lukutaidon eri osa-alueista suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt
selvästi tiedonhaun sekä luetun ymmärtämisen ja tulkinnan osa-alueilla.
Sen sijaan luetun pohdinnan ja arvioinnin osa-alueella suomalaisnuorten
suoritustaso on pysynyt lähes samana vuoteen 2000 verrattuna.


TYTÖILLÄ HUIMA ETUMATKA LUKUTAIDOSSA

Vuoden 2009 PISA-arvioinnissa kaikissa maissa tytöt lukivat poikia
paremmin. Suomessa ero tyttöjen hyväksi oli OECD-maiden suurin.
Heikoissa lukijoissa oli selvästi enemmän poikia kuin tyttöjä.
Vastaavasti erinomaisten lukijoiden joukossa tyttöjen osuus oli poikia
suurempi. Myös lukemisen harrastamisessa tytöt ovat selvästi
aktiivisempia kuin pojat.


KIINNOSTUS JA STRATEGIOIDEN HALLINTA TÄRKEÄÄ LUKEMISESSA

Hyvään lukutaitoon liittyvät Suomessa erityisesti nuorten asenteet
lukemista kohtaan, lukemisstrategioiden hallinta sekä lukemisen
monipuolisuus. Nämä tekijät selittävät suomalaisnuorten lukutaidon
vaihtelua enemmän kuin OECD-maissa keskimäärin. Sen sijaan kodin
taloudelliseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen pääomaan liittyvä oppilaan
sosioekonominen tausta selitti nuorten lukutaidon vaihtelua Suomessa
vähemmän kuin OECD-maissa keskimäärin.


KOULUJEN VÄLISET EROT EDELLEEN PIENET

Suomalaisten koulujen väliset erot lukutaidossa ovat edelleen varsin
pieniä. Koulujen välisen vaihtelun osuus Suomessa oli PISA 2009
-arvioinnissa vain 8 prosenttia kokonaisvaihtelusta. Tämä osuus oli
kansainvälisessä vertailussa kaikkein pienin, vaikka koulujen väliset
erot ovatkin hieman kasvaneet vuoden 2000 arvioinnista. Tuolloin
koulujen osuus oppilaiden lukutaidon vaihtelusta oli 5 prosenttia.


MATEMATIIKAN OSAAMINEN ENNALLAAN, LUONNONTIETEISSÄ HIEMAN LASKUA

Suomalaisnuorten matematiikan osaamisen taso on yhä korkeatasoista ja
tasa-arvoista. Matematiikan osaaminen on pysynyt samalla tasolla kuin
vuonna 2003, jolloin matematiikka oli tutkimuksen pääalue. Matematiikan
osaamisessa heikosti menestyneiden oppilaiden osuus oli Suomessa
OECD-maiden pienin. Luonnontieteiden osaaminen on puolestaan hieman
heikentynyt vuodesta 2006, jolloin tutkittiin erityisesti
luonnontieteitä. Tästä huolimatta suomalaisnuorten luonnontieteiden
osaaminen on yhä OECD-maiden huippua.


PISA-TUTKIMUS LAAJENEE, OSALLISTUJIA JO 65

PISA-tutkimuksessa selvitetään, kuinka 15-vuotiaat nuoret hallitsevat
tulevaisuuden yhteiskunnan, työelämän kehityksen ja laadukkaan elämän
kannalta keskeisiä tietoja ja taitoja. Tutkimus toteutetaan kolmen
vuoden välein lukutaidon, matematiikan osaamisen ja luonnontieteiden
osaamisen alueilla.
Ensimmäisenä tutkimusvuonna (2000) PISAssa oli 32 osallistujamaata. Nyt
neljänteen, vuoden 2009 arviointiin, osallistui jo 65 maata/aluetta.
Vuoden 2009 tutkimus aloitti toisen kokonaisen PISA-kierroksen,
pääalueena jälleen lukutaidon arviointi. Lukutaito on PISAssa
määritelty kirjoitettujen tekstien ymmärtämisenä, käyttönä ja
arviointina sekä niiden lukemiseen sitoutumisena lukijan omien
tavoitteiden saavuttamiseksi, tietojen ja valmiuksien kehittämiseksi sekä
yhteiskuntaelämään osallistumiseksi.

PISAn tavoitteena ei ole ensisijaisesti arvioida perusopetuksen
opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista ja sisältöjen hallintaa,
vaan oppilaiden taitoja ja valmiuksia mahdollisimman todenmukaisissa
arkielämän osaamistarpeita muistuttavissa tilanteissa.

Suomessa PISA 2009 -tutkimuksen (Programme for International Student
Assessment) otokseen valittiin 203 koulua. Otoskoko oli 6 415 oppilasta.
Oppilaista 91 % vastasi koetehtäviin. Suomessa tutkimuksen toteutti
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.


LISÄTIETOJA:

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
- johtaja Eeva-Riitta Pirhonen puh. (09) 160 77268
- opetusneuvos Jari Rajanen, puh. (09) 160 77463
- erikoissuunnittelija Tommi Karjalainen, puh. (09) 160 77325

Koulutuksen tutkimuslaitos (Jyväskylän yliopisto):
- professori Jouni Välijärvi, PISAn kansallinen koordinaattori, puh.
(014) 260 3202, pisafin@jyu.fi
- erikoistutkija Sari Sulkunen, PISAn lukutaidon arviointi, puh. (014)
260 3238, pisafin@jyu.fi


PISA 2009 -tutkimuksen ensituloksia -julkaisu (suomeksi) sekä muuta
tutkimukseen liittyvää aineistoa on opetus- ja kulttuuriministeriön
www-osoitteessa: www.minedu.fi/pisa


Tiedotteen välitti: kirsi.m.hakamies(at)jyu.fi

Koulutuksen tutkimuslaitos / Finnish Institute for Educational
Research
Julkaisu- ja viestintäyksikkö / Publication and Information Unit

S-posti / E-mail: ktl-tiedotus@jyu.fi
Internet: http://ktl.jyu.fi/

Verkkokauppa: http://www.ktl-julkaisukauppa.fi/ / Online bookstore:
http://www.ier-publications.fi/

Joulukalenteri 7.12.

maanantai 6. joulukuuta 2010

sunnuntai 5. joulukuuta 2010

lauantai 4. joulukuuta 2010

Vierailija Kirsi-Marjan terassilla 1.12.2010Kissan ja kärpän kohtaaminen.
Kuulet videolla kärpän "pelotteluäänen".


Kärppä on lumikon jälkeen pienin näätäeläimemme. Kärppä on yleinen koko pohjolassa. Kärpät asustavat raunioissa, kivikoissa ja muissa paikoissa jossa on käytäviä ja onkaloita. Talvis aikaan niiden ravinto koostuu jyrsijöistä ja muista pikkunisäkkäistä. Kapean, pitkulaisen ruumiin muotonsa ansiosta eläin mahtuu helposti lumessa oleviin myyränkäytäviin ja pääsee näin saaliiseensa käsiksi. Säästääkseen talvella energiaa kärpät ovat levossa suurimman osan vuorokautta. Ne ovat talvella aktiivisia ainoastaan kolmisen tuntia vuorokaudessa. Tänä aikana niiden on pyydystettävä keskimäärin yksi myyrä tai hiiri tunnissa. Poikasaikana taas yhdeksän tuntia vuorokaudessa ja pyydystettävä keskimäärin kaksi pikkunisäkästä tunnissa.

Yleensä kärppä on kookkaampi mitä pohjoisempana se elää. Kärppä kilpailee täällä lumikon kanssa. Niinpä lumikon on tyydyttävä meillä pienempään ravintoon
Kärppä saa talveksi valkoisen talviturkin. Kärpän hännänpää pysyy kuitenkin talvellakin mustana.Turkin värin vaihtumista ohjaa ulkoisen lämpötilan alentuminen syksyllä. -Lähde: kirja Luonto talvella- Tekijät: Sonia Erikson ja Hans-Georg Wallentinus 


 

       
Joulukalenteri 4.12.

perjantai 3. joulukuuta 2010

torstai 2. joulukuuta 2010

Joulukadun avajaiset 2.12.2010
Tänään oli joulukadun avajaiset. Aluksi Marjaana -ope kertoi joulun sanomasta. Joulurunojen jälkeen laulettiin joululauluja.Sitten julistimme joulukadun avatuksi ja sytytetiin jouluvalot.Syötiin pipareita, juotiin glögiä ja toivotettiin yhteisesti HYVÄÄ JOULUA!
Oli muuten HAUSKAA!  
                  
                   Iiro Rummukainen 1-2 lk.
                  Kirsi-Marja -ope 1-2 lk.


Joulukalenteri 2.12.

keskiviikko 1. joulukuuta 2010

Tiistain 21.12. kyyditys

Syyslukukauden viimeisen koulupäivän 21.12. tarkempi kyydityssuunnitelma ei ole vielä selvillä.
Ilmoittelen lähempänä, millä kyytipelillä kyydit hoituvat.

Kirsi-Marja

Joulukalenteri 1.12.

tiistai 30. marraskuuta 2010

JOULUKUUN TIEDOTE

Mikkelin kaupunki
Rämälän koulu
30.11.2010


JOULUKUUN TIEDOTE

Torstaina 2.12. avaamme koulussamme joulukauden. Pidämme perinteiset ”joulukadun avajaiset”. Oppilaiden esitysten lisäksi sytytämme kouluumme jouluvalot ja nautimme jouluglögit pipareineen. Olemme myös aloittaneet koulun käytävän ja luokkien koristelun joulukoristeilla.

4.luokan oppilaat pääsevät juhlimaan 93-vuotista itsenäistä Suomea Konsertti- ja kongressitalo Mikaeliin perjantaina 3.12. klo 10.00-13.00.
Tupalan suunnan oppilaat jäävät paluumatkalla omille pysäkeilleen. Vehmaskylän suunnan oppilaat jatkavat samalla linja-autolla kotiin.

Marjaana ja Kirsi-Marja osallistuvat pe 3.12. Savonlinnassa
järjestettävään Love2Learn –päätösseminaariin.

Luokkien pikkujouluja vietämme koulupäivän aikana
perjantaina 17.12. Koulun oppilaskunta suunnittelee kaikkien luokkien yhteiseen hetkeen ohjelmaa. Tämän jälkeen oppilaat jatkavat juhlia omissa luokissaan.
Mukaan voi halutessaan tuoda tonttulakin, pikkujoulupaketin
(n. 3 €), pientä naposteltavaa, juotavaa (koululta saa mehua) sekä roimasti iloista joulumieltä. Tuo kouluun myös pieni tonttu nimellä varustettuna koko koulun yhteistä osuutta varten.

Koulun joulujuhlaa vietämme tiistaina 14.12. klo 18.00 alkaen. Juhlan arvioitu kesto on n. 1.5 tuntia.
Järjestämme myös glögi- ja piparitarjoilun klo 17.30 alkaen. Tarjoiluista voi nauttia myös juhlan jälkeen, jos siihen ei ennen juhlaa ole mahdollisuutta.
Huoltajat, sukulaiset ja tuttavat ovat tervetulleita juhlaamme!

Suonsaaren vanhainkotiin viemme joululaulutervehdyksen
ke 15.12. klo 9.15.-11.00
Mukaan lähtevät Marjaanan ja Kirsi-Marjan lisäksi:
1-2 lk. Iiro P., Tiia, Anni, Jesse, Jami ja Vilma
3-4 lk. Katariina, Taneli, Aleksi, Tianna, Inka, Rasmus, Tiia ja Anniina
5-6 lk. Veera, Dee, Juuso, Jasu, Henna ja Väinö

Tämän syyslukukauden viimeinen koulupäivä on tiistaina 21.12.
Koulu alkaa kaikilta klo 8.30. Koulukyydit jäävät odottamaan koululle paluukyytiä varten. Jaamme todistukset ja joulupussit.
Välittömästi tämän jälkeen lähdemme joululoman viettoon.
Kevätlukukausi alkaa keskiviikkona 5.1.2011 lukujärjestyksen mukaisesti.

Pe 7.1.2011 järjestämme avointen ovien päivän luokkien lukujärjestysten aikataulujen mukaisesti. Huoltajilla on silloin mahdollisuus tulla koululle seuraamaan lapsensa koulunkäyntiä.

Huom! Kevätlukukauden ensimmäinen parkkipäivä on
ma 10.1.2011 klo 13.30-14.00.

Joulukuussa avautuu koulun blogissa digitaalinen joulukalenteri, joka sisältää oppilaiden ottamia jouluisia videoita ja kuvia. Käykää kurkistamassa!

Saamme uusittua loput vanhat oppilaspulpetit ja –tuolit juuri ennen joululomaa.
Myymme vanhat kalusteet pois; pulpetti ja tuoli 5€.
Jos olette näistä kiinnostuneita, voitte tehdä varauksia koulun talonmieheltä
Jorma Valjakalta puh. 0400 – 469 997.
Ilmoitamme myöhemmin, milloin voitte kalusteet hakea koululta.

”Pakkasyö on ja leiskuen                      
Pohja loimuja viskoo,
Kansa kartanon hiljaisen
yösydänuntaan kiskoo.
Ääneti kuu käy kulkuaan,
puissa lunta on valkeanaan,                                   
kattojen päällä on lunta.
Tonttu ei vain saa unta.”


Rauhallista Joulun Odotusta!

Kirsi-Marja

perjantai 26. marraskuuta 2010

Palautekysely

Vielä on muutama huoltajille tarkoitettu palautekysely palauttamatta.
Muistakaa palauttaa se ensi viikon alussa.

Hyvää viikonloppua ja ensimmäistä adventtisunnuntaita!             

Kirsi-Marja

lauantai 23. lokakuuta 2010

MARRASKUUN TIEDOTE

Mikkelin kaupunki
Rämälän koulu
22.10.2010


MARRASKUUN TIEDOTE

Mikkelissä vierailee 1.-3.11. viikolla 44 Intia-Mission kutsusta intialainen lapsityöntekijä S. Eliezer Chennaista Etelä-Intiasta ja kirkon nuorisotyöntekijä Vesa Mäki Tuusulasta. Vierailuohjelma on kestoltaan yhden oppitunnin mittainen.
Ohjelmaan kuuluu mm.
- Eliezerin kertomus lapsuudestaan katulapsena
- parhaita suomalaisia gospellauluja
- nukketeatteri
- silmänkääntötemppuja
- mahdollisesti lyhyt rukous
- välitunnille siirryttäessä intialaisten esineiden näyttely.
Vierailijat saapuvat koulullemme ke 3.11.,
jolloin oppilaat pääsevät ohjelman mukaisesti tutustumaan intialaisuuteen.

Tiistaina 9.11., syksyn taidepajapäivänä, valmistamme tauluja linopainantamenetelmällä.
Linopainanta on grafiikan kohopainomenetelmä, joka papereiden ja kartonkien lisäksi sopii myös tekstiilien kuviointiin.

5-6 luokan oppilaat järjestävät ti 16.11. kaikille avoimen yrittäjyyshenkisen illan, joka sisältää erilaisen toiminnan lisäksi kirpputorin. Ilta on 5-6 luokan oppilaiden ideoima ja järjestämä. Illan tuotolla oppilaat haluavat hankkia koululle mieleistänsä materiaalia. Annamme tarkempaa tietoa illasta vielä lähempänä ajankohtaa.

Seurakunnan järjestämä Adventtihartaus on to 25.11.

3-4 luokan tämän syksyn viimeinen uimahallikäynti on ti 30.11. klo 10-10.45.

Kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseksi otamme Rämälän koulussa käyttöön opettajien ”parkkipäivät”. Parkkipäivä on joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 13.30-14.00.
Huoltajat voivat tulla koululle keskustelemaan lapsensa asioista oman opettajansa kanssa ilman erillistä ajanvarausta.
Ensimmäinen parkkipäivä on heti syysloman jälkeen ma 1.11. Joulukuun parkkipäivä on Itsenäisyyspäivästä johtuen poikkeuksellisesti ma 13.12.
Emme ilmoita erikseen tulevista parkkipäivistä, koska käytäntö on voimassa koko lukuvuoden ajan. Ilmoitamme vain, jos aikoihin tulee muutoksia.

Tuikkujahti-kilpailu 2010
(Mikkelin, Puumalan, Ristiinan ja Suomenniemen 1-6 luokkalaisille)
Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin sekä Ristiinan, Puumalan ja Suomenniemen kuntien omistama jätehuoltoyhtiö.
Tänä vuonna yhtiö polkaisee käyntiin Tuikkujahdin, jolla se haluaa kouluissa kertoa metallin lajittelusta. Tuikkujahdin tarkoituksena on luokittain kilpailla siitä, mikä luokka kerää eniten alumiinisia tuikkukuppienkuoria. Jotta kilpailu pysyisi tasavertaisena luokkakoosta riippumatta, valitaan voittaja siten, että voittajaluokka on se, joka oppilasta kohden on kerännyt eniten tuikkukuppeja.
Oppilaille vinkki: kannattaa verkostoitua ja kertoa kisasta sukulaisille, tuttaville yms. Saaliista voi tulla yllättävän suuri.
Tuikkujen keräysaikaa on varattu kokonaiset kolme kuukautta.
Kilpailu alkaa maanantaina 15.11.2010 ja päättyy tiistaina 15.2.2011.
Voittajaluokasta tehdään juttu Metsäsairila Oy:n tiedotuslehteen Roskapostiin, jonka levikki on yli 40 000 kpl.
Kilpailun voittaja julistetaan 15.3.2011 mennessä.
Voittajaluokka saa palkinnoksi seuraavanlaisen paketin koko luokan yhteiseen käyttöön:
Alias sanaselityspeli
Scrabble tai Alfapet sanapeli (saatavuudesta riippuen)
Hyppynaruja 4 kpl
Jalkapallo 2 kpl
Twist kuminauhoja 2 kpl


Syyslomatoivotuksin                                           
Kirsi-Marja

                                                                            

torstai 21. lokakuuta 2010

Pihatalkoot siirtyvät perjantaiksi 22.10.

Sateesta johtuen pihatalkoot on siirretty huomiseksi.
Varatkaa sopiva vaatetus!
1. luokan oppilaat lähtevät huomenna kulttuuripolun konserttiin, joten heiltä talkoot jäävät väliin.


Kirsi-Marja

torstai 30. syyskuuta 2010

LOKAKUUN TIEDOTE

Mikkelin kaupunki
Rämälän koulu
30.9.2010LOKAKUUN TIEDOTE


Uintivuorossa on to 7.10. klo 10.00-10.45 1-2 lk. ja 5-6 lk.

3-4 luokan
uintivuoro on ti 12.10. klo 10.00-10.45.
Samalla linja-autokyydillä 1-2 luokka lähtee kirjastosuunnistukseen Mikkelin kaupunginkirjastoon.

Marjaana ja Kirsi-Marja ovat Love2learn –koulutuksessa to 14.10.

6. luokka pääsee osallistumaan kulttuuripolun tiimoilta Mikkelin kaupunginorkesterin konserttiin pe 15.10. klo 10.00. Konsertti järjestetään konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa.

Oppilaiden oman työ arvioinnin suoritamme viikoilla 42.
Ensin arvioinnin suorittaa oppilas itse ja sitten vasta opettaja. Tämän jälkeen arviointipaperi lähetetään kotiin. Kotona oppilas ja huoltaja miettivät yhdessä arvioinnin loppuosan. Arvioitava ajanjakso on koko tämän syksyn alkupuoli. Lomake palautetaan kouluun ennen syyslomaa.

Torstaina 21.10. pidämme koululla pihatalkoot. Laitamme koulupihan talvikuntoon ja lopuksi vietämme hetken nuotion äärellä mehusta ja makkarasta nauttien.
Päivään kannattaa varata pihatöihin sopiva asu ja jalkineet.

Ennen syyslomalle lähtöä, pe 22.10. klo 10.00, 1.luokan oppilaat pääsevät kulttuuripolulla kuuntelemaan Mikaelissa järjestettävää konserttia, jossa esiintyy unkarilainen kasakkayhtye Grajte muzyki.

Syyslomaviikko on vko 43, 25.10.-29.10.2010.

Otamme kokeilumielessä loppusyksyksi luokissamme käyttöön positiivaripäivät. Luokka kerää positiivaripisteitä, jotka opettaja luokassaan ilmoittaa viikoittain perjantaisin. Pisteitä koko luokka saa esimerkillisestä käyttäytymisestään ja toiminnastaan asteikolla 0-2.
Kun luokka on kerännyt 8 pistettä, luokka saa valita mieleisen tekemisen yhden oppitunnin ajaksi.
Luokassa jokaisen oppilaan toiminta vaikuttaa pisteiden käräilyyn!
Positiivisen palautteen myötä pyrimme kasvattamaan luokan yhteishenkeä sekä ohjaamaan oppilaita hyvään käyttäytymiseen ja toisen kunnioittamiseen.
Oma opettaja ilmoittaa koteihin luokan positiivaripäivän ajankohdan ja sisällön.
Kokeilun aloitamme maanantaina 4.10.


Hyvää syyslomaa!

Kirsi-Marja

keskiviikko 29. syyskuuta 2010

Kiitos!

Kiitokset Liikunnan iloa -tapahtuman järjestäjille ja kaikille tapahtumaan osallistuneille!


Kirsi-Marja

Reissu kenkäveron yrityspäivään 22.9.2010

Näytä täysikokoinen kuva
22.9 Lähdetiin kenkäveroon klo 8.30 tultiin takasin koululle klo 11.30.

Näytä täysikokoinen kuva
Kenkäverossa tehtiin kaikenlaisia tehtäviä, valokuvattiin, videoitiin ja tutustuttiin eri yrityksiin. 

Mukana olevia yrityksiä:
Sihteeripalvelu NIKSI
Kenkävero
4H ja Kenkäveron puutarha
SOK etäyhteys
Mikkelin teatteri
SKAL + Esedu Autoala
Yes-keskus ja TAT
Pirtin kehräämö
Esedu Hiusala
Tilavaraus
MalliakopioNäytä täysikokoinen kuva

                                                                                                         

     


  
Iiro Rummukainen, 2.lk.

sunnuntai 26. syyskuuta 2010

LIIKUNNAN ILOA -LIIKUNTATAPAHTUMA KE 29.9.

Liikuntatapahtuma
Liikunnan iloa
ke 29.9.2010 klo 17.00-19.30 Rämälän koululla
osoitteessa: Vehmaskyläntie 1, 50100 MIKKELI


Mukana menossa:
ESLIn kyläsporttivaunu ja Hanna Myyryläinen sekä Rämälän Ryhti
-puhallustikka, haavipallomailoja ym. kivaa
-köydenvetoa, saappaanheittoa


Rämälän koulun neuvottelukunta myy:
• makkaraa 1e,
• mehua 50 snt,
• kahvia 1e ja
• pullaa 1e.


Tuotto käytetään koulun kevätretkeen.


TERVETULOA!


Rämälän koulun neuvottelukunta
Rämälän Ryhti
Esli

perjantai 24. syyskuuta 2010

Marjaana ja Kirsi-Marja osallistuvat Love2learn -koulutukseen tiistaina 28.9. Marjaanan sijaisena on Riitta Nerg ja Kirsi-Marjan sijaisena Hanna Saaresmäki.

Kirsi-Marja

lauantai 18. syyskuuta 2010

Kenkäveron yrityspäivä ke 22.9.

Keskiviikkona 22.9. koulu alkaa kaikilta klo 8.30 eli myös 2. lk:n oppilaat tulevat aamulinja-autolla kouluun. Lähdemme Kenkäveroon yrityspäivään jo klo 8.30.

Yhdessä toimintapisteessä oppilaat tarvitsevat huivia silmien sitomiseen, joten ottakaa oma huivi keskiviikoksi mukaan.

Osa tehtäväpisteistä on ulkona, joten varatkaa sopiva vaatetus!Kirsi-Marja
Sanna Antila-Kukkosen virkavapaus jatkuu lokakuun loppuun saakka.
Sijaisena toimii Mirja Kilkki.

Kirsi-Marja

torstai 16. syyskuuta 2010

Tuntiopettaja Jouko Telkkä on virkavapaalla 14.9.-24.9.2010 välisen ajan.
Sijaisena toimii Hanna Saaresmäki.


Kirsi-Marja

torstai 2. syyskuuta 2010

Kolmas-kuudesluokkalaisilla on meneillään liikunnan opetuksessa yleisurheilujakso, joka kestää 16.9. pidettäviin koulun yleisurheilukisoihin saakka. Sen jälkeen jatkamme edelleen ulkoliikuntaa jalkapallon merkeissä, ja myöhäsyksyllä suunnistamme.

Ulkoliikuntajakso jatkuu niin pitkään, kuin säät sallivat. Loska-ajan koittaessa alkaa sisäliikuntajakso, josta tiedotetaan erikseen.

Jos liikuntatuntipäivän aamuna sataa, oppilaat voivat varautua sisäliikuntaan.

keskiviikko 1. syyskuuta 2010

SYYSKUUN TIEDOTE

Mikkelin kaupunki
Rämälän koulu
1.9.2010

SYYSKUUN TIEDOTE 2010

Syyskuussa alkavat uimahallikäyntimme Rantakeitaaseen.
Pe 3.9. ovat uintivuorossa 1-2 ja 5-6 luokka klo 9.00-9.45.
Ohjeet (Oppilaan muistilista) uimahallikäynnistä on jaettu koteihin elokuussa koulun alkaessa.
3-4 luokka lähtee samalla linja-autokuljetuksella tutustumaan Mikkelin kaupunginkirjastoon. Oppilaat pääsevät kertaamaan kirjaston käyttöä leikkimielisen kirjastosuunnistuksen merkeissä.

Koulun omat kolmiottelut kisaillaan Rämälän koulun kentällä torstaina 16.9.
Kisat aloitamme n. klo 8.30 ja ne saadaan vietyä läpi ruokailuun mennessä.
Kaikki aloittavat juoksumatkalla (60 m). Sen jälkeen siirrytään muille kilpailupaikoille:
- 1-2 lk. vauhditon pituushyppy ja pallonheitto
- 3-4 lk. pituushyppy ja kuulantyöntö
- 5-6 lk. kuulantyöntö ja pituushyppy

Toivottavasti osa huoltajista pääsisi auttamaan mittaamisissa ym.
Kaikki huoltajat ovat tervetulleita kannustamaan kisailijoita!

Koko koulu pääsee osallistumaan Kenkäveron yrittäjähenkiseen päivään
ke 22.9. klo 9.00-11.15. Päivän pääpaino on toiminnallisuudella.
Kenkäveron yrityspäivä liittyy Love2learn –hankkeeseen.

Koulukuvaus on pe 24.9. klo 9.00 alkaen.

Tässä vielä opettajiemme sähköpostiosoitteet:

marjaana.kekkonen@edu.mikkeli.fi
sanna.antila-kukkonen@edu.mikkeli.fi
kirsi-marja.hamonen@mikkeli.fi
Parhaiten opettajiin saa päivän aikana yhteyden puhelimitse puh. 224 046
(mieluiten välituntien aikana).

Terveisin
Kirsi-Marja

lauantai 21. elokuuta 2010

Liikuntavarusteet

Liikunnassa on menossa ulkoliikuntakausi, mutta sadepäivien varalta tuokaa sisäliikuntavarusteet valmiiksi kouluun.
Niitä voi säilyttää tuttuun tapaan koululla.
Kirsi-Marja

KASVATTAJAPÄIVÄ 21.9.2010

MITÄ ON LAPSEN HYVÄ ARKI?
Asiantuntijana Lapsityön Keskuksen
pääsihteeri KALEVI VIRTANEN

Kasvattajapäivä


tiistaina 21.9.2010
Seurakuntakeskus, Ristimäkisali
(Savilahdenkatu 20)

klo 13.00
Tervetuloa päivähoitoväki, opetustyötä tekevät, srk:n työntekijät (klo 14.30 kahvitarjoilu).

klo 18.30
Tervetuloa vanhemmat ja asiasta kiinnostuneet(lastenhoito yli 2-vuotiaille lapsille).

Ilmoittautuminen 6.-14.9.10 puh 0400 143 300 klo 8-16.00

Luennot ja lastenhoito ovat maksuttomia.
Lisätietoja:
Sirpa Kiesilä
p. 0400 143 407
e-mail. sirpa.kiesila@evl.fi

sunnuntai 15. elokuuta 2010

Huoltajan hyvä tietää!

HUOLTAJAN HYVÄ TIETÄÄ


Pidämme torstaiaamuisin koko koulun yhteisen aamunavauksen, johon kuuluu myös virsien harjoittelua. Seurakunnan edustajat pitävät aamunavauksen joka toisella viikolla.

Oppilaan poissaoloon tulee pyytää lupa. Luokanopettaja myöntää luvan 1-3 päivän poissaoloon. Pidemmät poissaolot myöntää rehtori (kirjallisena). Mikäli lapsi sairastuu, toivomme huoltajan ilmoittavan asiasta mahdollisimman pian koululle, mieluiten jo samana päivänä.

Kadonneet tavarat löytyvät helpoimmin, jos niissä on omistajansa nimi. Kadonneita tavaroita varten koulullamme on löytötavaralaatikko.

Koulussamme on kännykkäkielto. Oman puhelimen voi tuoda ainoastaan silloin, kun vanhemmat ovat sopineet asiasta oman opettajan kanssa.

Kotitehtäviä annetaan säännöllisesti, mahdollisuuksien mukaan joka päivä.

Kaikesta oppilaaseen kohdistuneesta koulukiusaamisesta tai ilkivallasta tulee ilmoittaa heti koululle, jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman pikaisesti.

Vapaa-ajalla tapahtuvan kiusaamisen perheet selvittävät keskenään.

Nimittelystä, kiroilusta, toisen oppilaan vahingoittamisesta,tappelusta sekä lumipallojen yms. heittämisestä seuraa jälki-istunto.

Kotien edellytetään ilmoittavan kouluun poikkeavista kotimatkoista, jottei tapahtuisi oppilaiden ”katoamisia” kaverin luokse mentäessä.

Koulumatkan kulkemista pyöräillen emme suosittele pienimmille oppilaille (1-2lk.).

Jos oppilaalle on järjestetty koulumatkoille taksikuljetus ja oppilas on esim. sairastumisen vuoksi estynyt menemästä kouluun tai ei muun syy vuoksi tarvitse taksikuljetusta, tulee huoltajan/oppilaan perua ko. kuljetus suoraan taksille.
Saman päivän aikana tapahtuva muutos tulee ilmoittaa mielellään 0,5 tuntia aikaisemmin ennen kuljetuksen alkamista. Mikäli muutos aiheutuu koulun taholta, koulu hoitaa taksin perumisen.
Koulumme taksikyydeistä huolehtii:
Veijo Hämäläinen 0400-151 627.

lauantai 14. elokuuta 2010

ELOKUUN TIEDOTE

Mikkelin kaupunki
Rämälän koulu
12.08.2010

ELOKUUN TIEDOTE

Tervetuloa aloittamaan uusi lukuvuosi!

Viikoilla 33-34 käsittelemme koko koulussa tärkeää aihetta, liikenneturvallisuutta. Kertaamme liikennekäyttäytymiseen liittyviä asioita. Pidämme myös koko koulun yhteisen toimintapäivän, jossa oppilaat pääsevät sekä tutustumaan uusiin oppilaisiin että nostattamaan yhteishenkeä.
Lisäksi järjestämme oppilaille piirustuskilpailun. Oppilaat äänestävät suosikkityötään ja eniten ääniä saanut piirustus valitaan syyskuussa koteihin jaettavan koulutiedotteen kansikuvaksi.

Koko koulun vanhempainillan pidämme ti 31.08.
Illassa kerromme koulun käytänteistä.
Tästä laitan vielä erillisen kutsun koteihin.

Lukuvuoden ensimmäinen neuvottelukunnan kokous on ti 24.8.

Koulukummitoimintaa jatkamme 1-2 -luokan ja
5-6 -luokan oppilaiden kesken järjestämällä aluksi yhteisen satutuokion.


Hyvää kouluvuotta 2010-2011!

Kirsi-Marja Hamonen

keskiviikko 11. elokuuta 2010

HYVÄÄ KOULUVUOTTA 2010-2011

TERVETULOA RÄMÄLÄÄN,
ILOA JA JAKSAMISTA TEILLE LUKUVUOTEEN 2010-2011!

Tovottaapi
Kirsi-Marja Hamonen

Kuljetukset

Aamukuljetukset lukuvuonna 2010-2011

Mikkelin ja Suonsaaren suunta: Savonlinjan Haukivuorelle menevä vuorolinja-auto ajaa reittiä
Suojalampi-Tupala-Vanha Tupala- Suonsaari- Rämälän koulu (20 oppilasta).
Auto lähtee keskustasta 7.50 ja se on Suojalammin pysäkillä n. klo 8.00.
Tiistaisin ja keskiviikkoisin 2. luokan oppilailla koulu alkaa vasta 9.30.
NÄINÄ AAMUINA autoilija Veijo Hämäläinen hakee heidät omilta pysäkeiltään
Vehmaskylän suunnalta n. klo 9.15, kaupungin ja Hiirolan suunnalta n. klo 9.05.


HUOM!

Koteihin jaettaviin kuljetussuunnitelmiin vain ensimmäisen pysäkin kellonaika on merkitty.
Kodit arvioivat oppilaan oman pysäkin ajan.

Vuorolinja-autossa kuljettaessa tarvitaan älykortti.
Ensimmäisenä aamuna oppilaat pääsevät linja-autoon ilman älykorttia.
Kortit jaetaan koulussa maksuttoman kuljetuksen saaneille oppilaille.

Aamukuljetukset ajaa Savonlinja.
Kaupungin suunta: 13.30 ja ma-ke-pe -päivisin 14.20 Ihastjärven linja
Vehmaskylän suunta (ma,ke,pe): 13.30 Ihastjärven linja

Työjärjestykset lukuvuonna 2010-2011

Maanantai
Koulu päättyy 1-6. luokilla klo 13.30.


Tiistai
Koulu päättyy 1. ja 3-4 luokilla klo 12.30, luokalla 2. klo 13.30.
Koulu päättyy luokilla 5-6 klo 14.15.


Keskiviikko
Koulu päättyy 1. ja 5-6 luokilla klo 12.30, 2. luokalla klo 13.30.
Luokilla 3-4 koulu päättyy klo 14.15.

Torstai
Koulu päättyy luokilla 1-4 klo 12.30 ja luokilla 5-6 klo 13.30.


Perjantai
Koulu päättyy luokilla 1-4 klo 12.30 ja luokilla 5-6 klo 13.30.

Mikkelin kaupungin Kulttuuripolku

Kulttuuripolku starttaa lukuvuodelle 2010 - 2011
Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden ja opetuspalveluiden poikkihallinnollinen projekti kulttuuripolku starttaa uudelle lukuvuodelle 2010-2011. Tänä lukuvuonna mukana ovat kaikki luokka-asteet 1-9. Tulevana lukuvuonna pyrimme myös kehittämään palautteen keräystämme ja toivommekin opettajien osallistuvan aktiivisesti palautteen antamiseen. Tarkempia tietoja palautejärjestelmästä tulee tuonnempana.

1 luokka kohtaa taide-elämyksen syksyllä 2010. Perjantaina 22.10 klo 10 Mikaelissa järjestettävässä konsertissa kuullaan unkarilaista kasakkayhtyettä Grajte muzyki.
2 luokka menee tutustumaan Kenkäveroon ja käsityön maailmaan Käsityökeskuksen johdolla keväällä 2011 (viikot 4 ja 5) sekä kirjastokäynneille. Kirjastokäyntien tarkemmista aikatauluista kirjasto tiedottaa itse.
3 luokka tutustuu teatterin keväällä 2011. Tarkemmat sisällöt ja aikataulut selviävät syksyn aikana.
4 luokka viettää perinteistä itsenäisyyspäivänjuhlaa 3.12. Mikaelissa sekä perehtyy kirjastoon. Kirjastokäyntien tarkemmista aikatauluista kirjasto tiedottaa itse. Itsenäisyyspäivän juhlasta tulee erilliset kutsut.
5 luokka tutustuu kotiseutuun ja Suur-Savon museoon viikoilla 39 - 41.
6 luokka pääsee tutustumaan orkesterin toimintaan soittajien jalkautuessa pienryhmäkäynneille kouluille viikolla 35. Kaikki 6.luokkalaiset pääsevät myös osallistumaan kaupunginorkesterin konserttiin 15.10. klo 10 Mikaelissa. Elokuvan saloihin kuutosluokkalaiset pääsevät 27.9 - 12.10. kun kouluille saapuu alan ammattilainen Markku Kääriäinen aiheesta kertomaan.
7 luokka saa tanssitaiteen ammattilaisen Carmen Rodergasin kouluille 20.9. – 2.11.2010. Oppilaat pääsevät myös keväällä 2011 laittamaan kätensä kuvataiteen saloihin Mikkelin lasten- ja nuorten kuvataidekoululla.
8 luokka tutustuu Mikkelin Valokuvakeskukseen joulu-tammikuussa ja Mikkelin Taidemuseoon keväällä.
9 luokka pääsee toukokuussa nuorisovaltuuston järjestämään ysigaalaan Mikaeliin ja saa syksyllä koulujen alettua K9-kulttuurikortin jolla sitten pääseekin itse aktiivisesti vuosien saatossa opittuja kulttuurianteja kuluttamaan.


Lisätiedot: Mikkelin kulttuuripalvelut
Kulttuurituottaja Susanna Latvala
susanna.latvala@mikkeli.fi
050-311 7204

Älykorttiohje koululaiskuljetuksessa

ÄLYKORTTI KOULULAISKULJETUKSESSA

Kaupunki lunastaa oppilaalle älykortin.
Kortti oikeuttaa päivittäin kahteen kodin ja koulun väliseen kokoulumatkaan. Älykorttia ei saa käyttää vapaa-aikakuljetuksissa.

Kortti on vedettävä lukijalaitteesta jokaisella matkustuskerralla, joten se on pidettävä aina mukana. Mikäli kort¬ti katoaa tai muu¬toin tuhou¬tuu lukuvuoden aikana, oppilas ilmoittaa siitä välittömästi koulun kansliaan. Hävinneen ja tahallaan rikotun älykortin oppilas joutuu korvaamaan.

1. oppilas / huoltaja voi noutaa uuden älykortin Matkahuollosta maksamalla sinne voimassa olevan kortin hinnan, joka on tällä hetkellä 6,50 euroa.
2. jos älykortti toimitetaan Matkapalvelukeskuksesta koululle, huoltajaa laskutetaan uudesta kortista 15,60 euroa.

Koulut keräävät kaikki älykortit ke¬väällä takaisin ja toimittavat ne uudelleenlatausta varten Matkapalvelukeskukseen.

Oppilaan muuttaessa älykortti tulee jättää koulun kans¬liaan.

Korttiin ladataan kouluvuoden aikaiset matkat ja siitä saadaan korttikohtaiset käyt¬tötiedot kellonaikojen tarkkuudella. Kortti on rahanarvoista tavaraa, jota tulee käsitellä yhtä huolellisesti kuin kä¬teistä rahaa tai pankkikorttia. Mikäli seurannassa todetaan vää¬rinkäyttöä, on se rinnastettavissa varkauteen, josta seuraamuk¬set ovat samanlaiset.
Esim. varastetusta kortista on heti tehtävä ilmoitus koulun kans¬liaan, josta ilmoitetaan välittömästi Matkapalvelukeskukseen, jotta matkustusoikeus voidaan katkaista. Näin pystyään sulkemaan kortin väärinkäyttö. Mikäli ilmoitus on tekemättä ja korttia on käytetty väärin, vastuu on oppilaalla, jonka haltuun kortti on annettu.


Hyvää lukuvuotta!

Seija Manninen
koulutusjohtaja

tiistai 15. kesäkuuta 2010

AURINKOISTA KESÄÄ!Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa.
Se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa.

Lämpimiä kesäpäiviä!

Toivottaa
Rämälän koulun henkilökunta

perjantai 28. toukokuuta 2010

Kultakausikevätjuhla 2010

Keskiviikkona 26.5.2010 oli kevätjuhla. 1-2 lk. esitti tanssiesityksen eli polkkaa ja kalevalaesityksen. 3-4 tytöt esittivät Pyykkärit ja pojat esittivät Leikkiviä poikia rannalla. 1-2 esitti ensin Lintu ja lapsi -laulun ja koko koulun kuoro esitti Kultakausisikermän.
Vanhemmat nauttivat varsinkin 3-4 luokan Merirosvolaulusta ja talonmies Jorkki sai sitä paperia ja saippuaa. Jorkin kuva oli kiva ja Jorkin uusi nukkumispaikka oli kuvassa sohva.

Merja ja Rasmus V.

perjantai 7. toukokuuta 2010

Viikkotapahtumia 1-2 lk.

Maanantai: Tehtiin äitienpäivälahjoja sekä
-kortteja.
Tiistai: Oltiin sisäliikkaa ja tehtiin lintutöitä sabluunapainannalla.
Keskiviikko: Jatkoimme lintutöitä ja pidettiin ilmasutaitoa.
Torstai: Oltiin pihaliikkaa.
Perjantai: Harjoteltiin kevätjuhlaan ja meillä oli atk-tunti.Terveisin: Tiitus ja Jami

tiistai 4. toukokuuta 2010

TOUKUKUUN TIEDOTE

Mikkelin kaupunki
Rämälän koulu
2.5.2010

TOUKOKUUN TIEDOTE

3-4 luokan oppilaat lähtevät bongailemaan lintuja
Hujaksen lintutornille ti 4.5 ja 1-2 luokan oppilaat pe 21.5.
Mukaan voi ottaa omat kiikarit ja juomista.
Kävelymatkaa on n. 2 km suuntaansa. Varatkaa retkeilyyn sopiva vaatetus ja kengät. Säävaraus!
1-2 luokan mukaan lähtee luokkamummo Leena Neuvonen ja
3-4 luokan mukaan opettaja Jouko Telkkä.

Neuvottelukunnan suunnittelema koko perheen peli-ilta järjestetään ma 10.5. klo 18.00 alkaen.
Iltaan sisältyy myös Maa- ja kotitalousnaisten järjestämä
”Hyvän mielen ruoka” –rastirata, jossa kotitalousneuvojan opastuksella päästään tutustumaan kasviksiin, ruokailurytmiin, lautasen täyttämiseen, terveelliseen ruokailuun ja helppoihin välipaloihin.
TERVETULOA!

Huom! Helatorstain jälkeinen perjantai 14.5. on vapaapäivä.

Tiistaina 18.5. koululla vierailee koulupoliisi Toni Reinikainen. Hän pitää joka luokalle omat oppitunnit, joissa aiheena ovat mm. kaveruus, kiusaaminen ja liikennesäännöt.


Lukuvuoden kevätjuhlaa vietämme ke 26.5. klo 18.00 alkaen.
Huoltajat, sukulaiset ja tuttavat ovat tervetulleita juhlaamme!
Juhlan arvioitu kesto on n. 2 tuntia.

TERVETULOA!


To 27.5. klo 8.40 alkaen järjestetään koulujenväliset yleisurheilukilpailut Mikkelin urheilupuistossa.
Rämälän koulun edustajat tiedämme lähempänä ajankohtaa.
Lajit:
T 3 lk 60 m, 1000 m, pituus
T 4 lk 60 m, 1000 m, pituus
T 5 lk 60 m, 1000 m, pituus, keihäs
T 6 lk 60 m, 1000 m, pituus, kuula

P 3 lk 60 m, 1000 m, korkeus
P 4 lk 60 m, 1000 m, korkeus
P 5 lk 60 m, 1000 m, korkeus, kiekko
P 6 lk 60 m, 1000 m, korkeus, kuula

Osanottajia 2 oppilasta/laji/koulu
LÄNSI-SAVO Xon SUKKULAVIESTIT
ALAKOULUJEN VIESTIT TORSTAINA 27.5.2010 klo 11.50

Pe 28.5. klo 8.30- 11.00 vierailemme Suonsaaren vanhainkodilla. Mukaan pääsee jälleen n. 20 oppilasta.
Opettajista vierailulle lähtevät Minna ja Sanna.

Koko koulun kevätretkipäivä on ti 1.6.
Vuorossa on retki Mikkelin lähiympäristöön. Tällä kertaa tutustumme Säynätin alueeseen. Päivään sisältyy erilaista ryhmätoimintaa. Ruokailemme retkikohteessa.
Retkelle lähdemme koululta klo 8.30 ja paluu tapahtuu n. klo 12.15.
Huom! 1.luokan oppilaatkin tulevat kouluun klo 8.30 aamulinja-autolla!
Koulupäivä päättyy kaikilla lukujärjestyksen mukaisesti.

Tämän lukuvuoden viimeinen koulupäivä on la 5.6.
Kaikki tulevat silloin kouluun klo 8.30.
Välittömästi todistusten jaon jälkeen lähtevät paluukyydit koteihin ja kesäloma alkakoon.
Kuljetuksista laitan tiedotetta lähempänä ajankohtaa.
Keväisin terveisin
Kirsi-Marja

perjantai 30. huhtikuuta 2010

1-2 luokan viikkotapahtumia

Ma: Meille kerrottiin Gambian matkasta.

Ti: Oli 1-2:lla ulkoliikuntaa.

Ke: Harjoiteltiin mittausta.

To: Tuli uusia 1. luokkalaisia.

Pe: Oli vappujuhla ja erilaisia kilpailuja mm. simanjuontikilpailu ja ilmapallonpompottelua, ja sitten oli omissa luokissa pirskeet.


T: Elias ja Juho

perjantai 23. huhtikuuta 2010

1-2 viikkotapahtumia

Ma Oli matikan koe

Ti Matematiikkassa harjoteltiin symetria-akselia ja peilikuvia.
Välitunnilla oltiin kiipeilyhippaa. Ada jäi koko ajan, eikä Ada saanut meitä kiinni.

Ke Harjoiteltiin tasakymmeniä 10 20 30 40 50 60 70 90 100

To Liikkassa harjoteltiin pomputtamaan palloa.

Pe Oli pihatalkoot, siellä haravoitiin ja paistettiin makkaraa.


Vilma ja Linnea

sunnuntai 18. huhtikuuta 2010

1-2 luokan viikkotapahtumia

MA Tehtiin käsitöissä virkkauksia sormilla ja koukuilla.
TI Liikunnassa oli hirvenmetsästystä ja korista ja vielä taidepajapäivä.
KE Ensimmäisellä tunnilla 2:lla oli matikkaa ja kahdella seuraavalla ympäristö-
tietoa ja 1:lla matikkaa.
TO ja PE tehtiin taidetta ja harjoiteltiin kevätjuhlaan.


T:Juuso ja Iiro

tiistai 13. huhtikuuta 2010

Pihatalkoot

Mikkelin kaupunki
Rämälän koulu
13.4.2010

PIHATALKOOT PERJANTAINA 23.4.2010

Kevään pihatalkoot pidetään ensi viikon perjantaina 23.4.
Työrupeaman päätteeksi paistamme nuotiopaikalla makkarat.
Varatkaa talkoopäivään sopiva varustus.
Oman haravan voi halutessaan ottaa mukaan.


Kirsi-Marja

maanantai 29. maaliskuuta 2010

HUHTIKUUN TIEDOTE

Mikkelin kaupunki
Rämälän koulu
29.3.2010

HUHTIKUUN TIEDOTE


Ti 6.4. neuvottelukunta kokoontuu suunnittelemaan loppukevään peli-iltaa.

Ke 7.4. pääsevät 3.luokkalaiset kulttuuripolun merkeissä Mikaeliin katsomaan Peppi Pitkätossu –esitystä.

Minna, Sanna ja Kirsi-Marja osallistuvat ma 12.4. Love –koulutukseen. Tapaamisessa mietimme mm. yhteistyökuvioita yrittäjyyskumppanimme GalleriArin kanssa.

Kevään taidepajapäivä on ti 13.4. Päivän sisältö selviää myöhemmin.

5-6 luokalle suunnattu päihdeputkitapahtuma järjestetään
viikolla 17 seurakuntatalolla (Savilahdenkatu 20).
Rastien sisällöt ovat:
Alkoholi+lääkkeet+kannabis (Draama näytelmä)
Tupakka
Huumeet ja laki
Netti

To 29.4. uudet koulutulokkaat tulevat tutustumaan aamupäiväksi kouluumme.

Sanna virkavapaalla 19.4. – 30.4.2010, sijaisena Mirja Kilkki.
Tuula Komulainen virkavapaalla 29.3.-9.4.2010, sijaisena
Satu Hytinkoski.

Pe 30.4. pidämme omissa luokissa pienimuotoiset vappujuhlat. Kouluun saa tuoda pientä naposteltavaa ja juomista sekä ”vappuroipetta”.
Koululta saa tarvittaessa mehua. Naamiaisasua ei tarvitse varata.


Oppilaat äänestivät luokissaan Farmari Suomen maatalousnäyttelyn
(29.7.-1.8.2010) Farmari –piirustuskilpailuun lähetettävät piirustukset.
Mukaan kilpailuun pääsevät seuraavien oppilaiden työt:
1-2 lk. Iida Häkkinen, Ada Kolehmainen, Juuso Parviainen,
Joakim Ruskojärvi ja Elias Venäläinen.
3-4 lk. Loviisa Ruuskanen, Yuwadee Siangphairoh, Väinö Karppi,
Jarno Nikulainen ja Juuso Tuhkalainen.

Päätimme opettajien kanssa tarkentaa käytänteitämme liittyen oppilaiden käyttäytymiseen. Jos oppilas vahingoittaa toista oppilasta, ilmoitamme siitä välittömästi huoltajille ”Ilmoitus tapahtuneesta” –kaavakkeella. Kolmannesta samaa asiaa koskevasta ilmoituksesta seuraa jälki-istunto. Tämä siksi, että oppilaiden keskuudessa on esiintynyt potkimista, tönimistä, lyömistä jne. Pelkkä huomautus ei ole riittänyt.

Lopuksi vielä positiivista palautetta oppilaiden käyttäytymisestä. Maaliskuussa pidettyjen hiihtokilpailujen palkintojenjakotilaisuudessa oppilaat käyttäytyivät todella hienosti ja tilaisuudesta saatiin sen arvon mukainen tapahtuma.
Myös tehotarkkailumme, koskien viime kuun tiedotteessa ilmoitettuja asioita, on tuottanut jonkin verran tulosta. Jatkamme edelleen tehostettua valvontaa, että saamme epäkohdat kokonaan parannettua.Hyvää pääsiäistä!

Kirsi-Marja

perjantai 26. helmikuuta 2010

KIITOS!

Mikkelin kaupunki
Rämälän koulu
26.2.2010

KIITOS!

Eilisessä ”Sivakat Sävelmät” –konsertissa saimme nauttia mukavasta musiikista ja hyvästä seurasta.
Suuret kiitokset koulun neuvottelukunnalle, henkilökunnalle ja oppilaille konsertin toteuttamisesta.
Kiitokset kodeille myös runsaista arpajaispalkinnoista!

Kirsi-Marja

tiistai 23. helmikuuta 2010

MAALISKUUN TIEDOTE

Mikkelin kaupunki
Rämälän koulu
22.2.2010

MAALISKUUN TIEDOTE

Mikkelin peruskoulujen ja lukioiden hiihtomestaruuskilpailut hiihdetään Rantakeitaan maastossa ti 9.3. klo 9.30 alkaen.
Hiihtotyyli on vapaa ja matka kaikilla sarjoilla 2,5 km.
Sarjat: T3, T4, T5, T6, T7, T8-9, T lukio, P3, P4, P5, P6, P7, P8-9, P lukio.
Rämälän koulun edustajat ovat:
Anniina Neuvonen, Katariina Neuvonen, Aleksi Mutanen, Vili Immonen,
Juho Neuvonen.
Opettaja Jouko Telkkä lähtee valvojaksi kisoihin mukaan.
Pakkasraja –15.
Onnea kisoihin!!!

Koulun omat hiihtokilpailut järjestämme hiihtoloman jälkeen
perjantaina 12.3.2010.
Sarjat ovat: 1-2 lk. tytöt, 1-2 lk. pojat, 3-4 lk. tytöt, 3-4 lk. pojat,
5-6 lk. tytöt ja 5-6 lk. pojat.
Kilpailuihin osallistuvat kaikki koulumme oppilaat.
Kilpailut aloitetaan n. klo 8.30 ja ne viedä läpi ennen ruokailua.
Koulupäivä on oppilaille aivan normaalin pituinen.
Kaikki huoltajat ovat tervetulleita seuraamaan kilpailuja ja kannustamaan kisailijoita!

Oman työn arvioinnin suoritamme viikolla 11.
Oppilaat ja opettajat tekevät jälleen omat arviointinsa, jonka jälkeen arvioinnin loppuosa täytetään kotona.

Maaliskuun Love –koulutukset ovat 18.-19.3. sekä 29.3.

Kevään uimahallikäynnit jatkuvat:
tiistaina 30.3. uimahalliin lähtevät 3-4 lk.
torstaina 1.4. 1-2 lk. ja 5-6 lk.

1-2 ja 3-4 luokan oppilaat tutustuvat Mikkelin kaupunginkirjastoon.
1-2 luokan vierailupäivä on 30.3. ja 3-4 luokan 1.4.
Vierailuaika on molemmilla klo 9.45 – 10.45.

1-2 ja 3-4 luokkien oppilaat osallistuvat Farmari –piirustuskilpailuun.
Aiheena on ”Unelmat todeksi maaseudulla”.
Mukaan kilpailuun pääsee molemmista luokista viisi eniten ääniä saanutta työtä. Kaikkia kilpailuun lähetettyjä piirustuksia pääsee ihastelemaan ensi kesänä Farmari Suomen Maatalousnäyttelyyn Mikkelin raviradalle 29.7.-1.8. 2010. Raadin valitsemat kuusi parasta piirtäjää saa hyvät palkinnot sekä pääsylipun Farmariin. Yllätyspalkintoja jaetaan parikymmentä kappaletta.

Olemme havainnet koulumme arjessa seuraavia epäkohtia:
- tervehtiminen ja ruokailussa kiittäminen vähäistä
- välitunneille menoa viivytellään
- käytävällä juostaan ja metelöidään
- ulkovaatteita ja kenkiä ei laiteta siististi omille paikoilleen
- tietokoneluokan järjestys puutteellista

Pyrimme kiinnittämään edellä mainittuihin seikkoihin tehostetusti huomiota.
Jos asiaan ei saada tehotarkkailulla muutosta, annamme kotimuistutuksia ja
tarvittaessa jälki-istuntoja. Keskustelkaa näistä asioista myös kotona!

Helmikuun tiedotteessa neuvoin polun koulun blogiin koulun kotisivujen kautta. Pääset sinne myös suoraan osoitteesta
http:// ramalankoulunblogi.blogspot.com

Vielä koulukyydeistä muistutus:
Jos haet lapsesi koululta, ilmoitathan siitä opettajalle tai avustajalle. Muistakaa myös ilmoittaa taksiyhtiölle, jos lapsesi ei tarvitse sovittua taksikyytiä.

Hyvää hiihtolomaa toivotellen!
Kirsi-Marja

tiistai 2. helmikuuta 2010

HELMIKUUN TIEDOTE

Mikkelin kaupunki
Rämälän koulu
31.1.2010

HELMIKUUN TIEDOTE

Maanantaina 1.2. Sanna, Minna ja Kirsi-Marja osallistuvat Love-koulutukseen.

Laskiaisriehaa vietämme pe 12.2. Mäenlaskun lisäksi paistamme nuotiolla makkaraa, joten kannattaa varata päivään sopivat varusteet. Oman pulkan tai liukurin voi halutessaan tuoda kouluun. Turvallisuuden vuoksi ei tuoda minareita eikä rattikelkkoja. Koulun oppilaskunta suunnittelee päivään myös koko koululle yhteistä tuokiota.

Vietämme tiistaina 23.2.2010 TURVALLISESTI NETISSÄ -tietoturvapäivää. Päivän aikana oppilaat saavat tietoa turvallisesta netinkäytön perusteista ja nettikäyttäytymisestä.
Aiheeseen liittyen järjestämme koululla vanhempainillan tiistaina 23.2.2010 klo 18.00 alkaen.
Tiedote illasta on jo lähetetty koteihin.
TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN!

Torstaina 25.2. koulumme neuvottelukunta järjestää yhdessä
Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelujen ja koulun henkilökunnan kanssa koko perheen ”Sivakat Sävelet” -konsertin.
Konsertti alkaa klo 18.00 ja sinne on vapaa pääsy.
TERVETULOA nauttimaan musiikista ja kahvittelemaan!Hiihtolomaa vietämme 1.3.-5.3.2010.

Käykää vilkaisemassa koulun blogia. Sieltä löytyy koulun toimintaan liittyvää asiaa ja paljon linkkejä eri oppiaineisiin.
Myös kuukausitiedotteet on luettavissa blogissa.
Blogiin pääsette koulun kotisivujen kautta: www.mikkeli.fi – opiskelijat – perusopetus – Rämälän koulu – koulun blogi.Pakkasterveisin
Kirsi-Marja

keskiviikko 27. tammikuuta 2010

Arpajaispalkintoja konserttiin

Mikkelin kaupunki
Rämälän koulu
27.01.2010


ARPAJAISPALKINTOJA
”SIVAKAT SÄVELET” -KONSERTTIIN

Koulumme neuvottelukunta järjestää yhdessä Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelujen ja koulun henkilökunnan kanssa koko perheen
”Sivakat Sävelet” -konsertin to 25.2.2010.
Musiikista vastaa Duo Linnunradantuulet.
Väliajalla on kahvitarjoilun lisäksi arvontaa, jota varten tarvitsemme ARPAJAISPALKINTOJA.
Halukkaat voivat tuoda niitä koululle jo hyvissä ajoin ennen konserttia.
Illan konserttiin on vapaa pääsy.
Konsertilla kartutamme koulun retkirahastoa.
Konserttitiedotteen jaamme myöhemmin.TERVETULOA KONSERTTIIN!!!

Terveisin
Rämälän koulun henkilökunta

lauantai 23. tammikuuta 2010

sunnuntai 3. tammikuuta 2010

TAMMIKUUN TIEDOTE 2010

Mikkelin kaupunki
Rämälän koulu
2.1.2010

TAMMIKUUN TIEDOTE

Aloitamme koululiikunnassa hiihto- ja luistelukauden. Tarkoituksena on, että vuoroviikkoisin hiihdetään ja luistellaan. Tämä suunnitelma ei vain ole viime vuosina ollut niin helposti toteutettavissa lumi- ja jäätilanteesta johtuen.
Viikolla 2 aloitamme luistelun merkeissä. Katsotaan sitten jatkoa ilmojen mukaan. Kannattaa kuitenkin varata sisäliikuntavarusteet koululle. Suksia ja luistimia voi halutessaan säilyttää koulun lukitussa varastossa.

Uusien ekaluokkalaisten kouluun ilmoittautumispäivä on ke 13.1.

1-2 ja 5-6 lk:n oppilaat aloittavat kevään uimahallivuorot
ti 19.1. Rantakylän Rantakeitaaseen. Uintiaika on klo 10.00-10.45.
3-4 lk:n vuoro on to 21.1. samaan kellonaikaan.


Hyvää Uutta Vuotta 2010!Kirsi-Marja